Lớp dạy mới

LỚP DẠY KÈM MỚI HÔM NAY: 04 - 07 - 2020

Mã số: 142/12

Lớp chưa giao

Xem phí nhận lớp
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%

Lớp dạy : 4+5
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: TTH 02, Tân Thới Hiệp, Q. 12, TP.HCM
Mức lương: 2.000.000 đồng/tháng
Số buổi: 2 Buổi/ tuần
Thời gian dạy: 13H30 -15H30
Yêu cầu: SV: NỮ
Liên hệ: 0932.178517

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: 141/CG

Lớp chưa giao

Xem phí nhận lớp
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%

Lớp dạy : 9
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: Thạnh Thới , Xã Long Hoà, Long Hòa, Huyện Cần Giờ, TP.HCM
Mức lương: 2.000.000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi/ tuần
Thời gian dạy: 17h-19h
Yêu cầu: SV: NAM/ NỮ
Liên hệ: 0932.178517

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: 140/CG

Lớp chưa giao

Xem phí nhận lớp
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%

Lớp dạy : 5
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: Duyên Hải, Khu phố Miễu Nhì, TT. Cần Thạnh, Cần Giờ, TP.HCM.
Mức lương: 1.400.000 đồng/tháng
Số buổi: 2 Buổi/ tuần
Thời gian dạy: 18h-20h
Yêu cầu: SV: NAM/ NỮ
Liên hệ: 0932.178517

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: 139/CG

Lớp chưa giao

Xem phí nhận lớp
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%

Lớp dạy : 11
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: Lương Văn Nho, khu phố Giồng Ao, TT. Cần Thạnh, Cần Giờ, Tp. HCM
Mức lương: 1.800.000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi/ tuần
Thời gian dạy: 18h-20h
Yêu cầu: SV-GV: NAM/ NỮ
Liên hệ: 0932.178517

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: 138/CG

Lớp chưa giao

Xem phí nhận lớp
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%

Lớp dạy : 8
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: Đào Cử, TT. Cần Thạnh, Cần Giờ, TP.HCM
Mức lương: 1.600.000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi/ tuần
Thời gian dạy: 17h-19h
Yêu cầu: SV: NAM/ NỮ
Liên hệ: 0932.178517

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: 137/GV

Lớp chưa giao

Xem phí nhận lớp
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%

Lớp dạy : 11
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: Nguyễn Văn Lượng, P.10, Q. Gò Vấp, TP.HCM
Mức lương: 2.000.000 đồng/tháng
Số buổi: 2 Buổi/ tuần
Thời gian dạy: 18h-20h
Yêu cầu:
Liên hệ: 0932.178517

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: 136/GV

Lớp chưa giao

Xem phí nhận lớp
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%

Lớp dạy : 10
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: Nguyễn Thái Sơn, P. 5, Q.Gò Vấp, TP.HCM
Mức lương: 1.800.000 đồng/tháng
Số buổi: 2 Buổi/ tuần
Thời gian dạy: 18h-20h
Yêu cầu: SV-GV: NAM/ NỮ
Liên hệ: 0932.178517

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: 135/TGV

Lớp chưa giao

Xem phí nhận lớp
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%

Lớp dạy : 7
Môn dạy: TOÁN - ANH
Địa chỉ: Nguyễn Văn Công, P. 3, Quận Gò Vấp, TP.HCM
Mức lương: 3.200.000 đồng/tháng
Số buổi: 4 Buổi/ tuần
Thời gian dạy: 19h-21h (T3,4,5,6)
Yêu cầu: SV: NAM/ NỮ
Liên hệ: 0932.178517

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: 134/GV

Lớp chưa giao

Xem phí nhận lớp
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%

Lớp dạy : 8
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: Phan Huy Ích, P.12, Q.Gò Vấp, TP.HCM
Mức lương: 1.800.000 đồng/tháng
Số buổi: 2 Buổi/ tuần
Thời gian dạy: 17h-19h
Yêu cầu: SV: NAM/ NỮ
Liên hệ: 0932.178517

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: 133/GV

Lớp chưa giao

Xem phí nhận lớp
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%

Lớp dạy : 5
Môn dạy: TOÁN - TIẾNG VIỆT
Địa chỉ: Nguyễn Thái Sơn, P.5, Q.Gò Vấp, TP.HCM
Mức lương: 2.200.000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi/ tuần
Thời gian dạy: 19h-21h
Yêu cầu: SV: NAM/ NỮ
Liên hệ: 0932.178517

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: 122/TB

Lớp chưa giao

Xem phí nhận lớp
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%

Lớp dạy : 10
Môn dạy: TOÁN - SINH
Địa chỉ: Lê Văn Sỹ, P. 1, Q.Tân Bình, TP.HCM
Mức lương: 3.400.000 đồng/tháng
Số buổi: 4 Buổi/ tuần
Thời gian dạy: 18h-20h
Yêu cầu: SV-GV: NAM/ NỮ
Liên hệ: 0932.178517

Liên hệ nhận lớp »

Mã số: 131/TB

Lớp chưa giao

Xem phí nhận lớp
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%

Lớp dạy : 5
Môn dạy: TOÁN - ANH
Địa chỉ: Hồng Hà, P. 2, Q.Tân Bình, TP.HCM
Mức lương: 3.200.000 đồng/tháng
Số buổi: 4 Buổi/ tuần
Thời gian dạy: 19h-21h
Yêu cầu: SV: NAM/ NỮ
Liên hệ: 0932.178517

Liên hệ nhận lớp »

backtop